Tijdens de lopende vakantieperiode (in welhaast alle regio’s) zal Viridis VvE Beheer van 19-07-2023 t/m 13-08-2023 telefonisch niet bereikbaar zijn.

Uiteraard blijft het spoedeisende technische calamiteiten c.q. storingsnummer wel bereikbaar. Wij willen benadrukken in het belang van uw VvE, dat hier alleen zeer spoedeisende technische calamiteiten/ klachten/storingen gemeld kunnen c.q. mogen worden (overige worden niet door de spoed storingsdienst aangenomen c.q. doorgezet naar ons).
Indien u niet spoedeisende of technische zaken heeft, gelieve u dit zoals gebruikelijk en bij voorkeur te melden (m.b.v. uw persoonlijke inlogcode) via het digitale VvE Portaal: Mijn Viridis.

Voor liftstoringen e.d. dient u een melding rechtstreeks te verrichten bij het liftonderhoudend bedrijf. U vindt het nummer van het liftonderhoudend bedrijf in de liftkooi en op de begane grond, direct naast of boven de liftentree.

Overige zaken kunt u per email (info@viridisvve.nl) aan ons melden.

De mailbox zal geregeld door ons gelezen worden en indien wij noodzaak zien, zullen wij directe actie gaan ondernemen.

Anderszins zal na de vakantieperiode actie ondernomen worden c.q. gereageerd worden op uw vraag c.q. verzoek.

Terug naar overzicht