Algemeen

Als VvE beheerder verwerken wij, VvE Beheer Viridis Nederland BV diverse persoonsgegevens van de leden van onze klanten. Wij zijn ons ervan bewust dat u daarmee uw vertrouwen aan ons geeft. Al deze persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze bij ons heeft aangeleverd; het beheren van verenigingen van eigenaars, coöperatieve flatexploitatie verenigingen, bedrijfsmatig onroerend, serviceflats, schoolgemeenschappen en allerlei andere vormen van gesplitst onroerend goed. In dit statement willen wij u meer inzicht verschaffen in de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u,  of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u lid bent van vereniging van eigenaars of mandeligterrein die wij beheren of wanneer u een leverancier bent van ons of onze klanten. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer wanneer u de kascontrole hebt uitgevoerd. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens van de leden, zoals bijvoorbeeld een BSN nummer of godsdienst.

 

Doeleinden

Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend om de overeengekomen dienstverlening met onze klanten uit te voeren. Denk u dan aan het incasseren van de voorschotbijdrage, uw uitnodiging voor de algemene ledenvergadering of om u in contact te brengen met een derde partij voor bijvoorbeeld het oplossen van een technisch probleem, of het uitvoeren van planmatig onderhoud. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij er een nut of noodzaak voor is. Het bestuur van de vereniging is uit hoofde van het modelreglement verplicht een eigenarenregister bij te houden en heeft daarom inzicht in een gedeelte van deze gegevens. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat dit nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

 

Bekijken, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw “Recht van inzage”. Wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw “Recht op correctie”? Via Mijn Viridis kunt u inloggen op onze online portaal en uw gegevens controleren en indien nodig wijzigen. Wilt u bepaalde gegevens verwijderen, zoals een e-mailadres of een telefoonnummer, dan kunt u dat doen via diezelfde portaal.

 

Beveiliging

Alle (persoons)gegevens van de VvE en haar leden verwerken wij in de software van Twinq. De leverancier van Twinq is zowel ISO27001 als ISAE3402 gecertificeerd. Dat betekent dat Twinq bewust en actief bezig is met de beveiliging van deze informatie. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken door te controleren of wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Ten einde te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy statement aan te passen, bijvoorbeeld om deze in lijn te brengen met wijzigende wet- en regelgeving. Wij willen u daarom aanbevelen dit statement periodiek te raadplegen.

 

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neemt u dan contact met ons op.