Visie van VvE Beheer Viridis

Door de stijging van energieprijzen worden toepassingen, zoals ledverlichting, PV-zonnecellen, zonnecollectoren en warmte- en koudeopslag in de bodem financieel steeds interessanter en toegankelijker. De VvE beheerder neemt samen met u duurzame energiemaatregelen. VvE Beheer Viridis bereikt hiermee dat de stijging van de energielasten binnen de totale woonlasten teruggedrongen wordt. En daarmee realiseren wij waardebehoud of waardestijging van uw woning.

Duurzaamheid betekent zorgvuldig omgaan met de aarde zonder onherstelbare schade aan te richten, zodat toekomstige generaties van de aarde kunnen blijven genieten. Daarom kiest VvE beheer Viridis voor duurzaam ondernemen. Wij streven als beheerder naar een gezond financieel resultaat op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Een wijze die door de klant en de maatschappij wordt gedragen en gewaardeerd.

Missie van VvE Beheer Viridis

Wij zijn een duurzame aanbieder van VvE beheerdiensten voor de regio Midden-Nederland. Ons modulair en transparant dienstenpakket, het gebruik van ICT hulpmiddelen en het toepassen van duurzame beheeroplossingen ten behoeve van het waardebehoud van de woning of vastgoed kenmerken ons duurzame beleid. Onze klanten zijn het bestuur van de VvE  en de leden van vereniging van eigenaren. Wij gaan een langetermijnrelatie aan met onze klanten en ontzorgen hen altijd en overal. Bij ons staan de wensen, belangen en behoeften van de klant centraal. De kernwaarden van VvE Beheer Viridis zijn: kwaliteit, duurzaamheid, transparantie, innovatie en inspiratie.

Met duurzaam VvE beheer bedoelen wij:

  • Het aanbieden van duurzame (technische) oplossingen binnen het vastgoedbeheer, bijvoorbeeld door het adviseren over energiebesparende maatregelen.
  • Het opbouwen van een langdurige relatie met de klant. Dit door een constante kwaliteit van dienstverlening.
  • Het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een vorm van duurzaam ondernemen gericht op economische prestaties (winst), binnen de ecologische randvoorwaarden (planeet) en met respect voor de sociale kant (mensen).

Wilt u nader met ons kennismaken? Neem dan contact op met VvE beheer Viridis