Vanwege de onlangs, afgelopen weken en zondag (15-03-2020) door de rijksoverheid aangekondigde maatregelen, vanwege de uitbraak en voorkoming uitbreiding Coronavirus COVID-2019, deze digitale berichtgeving.
Indien u in de wetenschap bent dat uw buren niet digitaal bereikbaar zijn, verzoeken wij de buren van onderstaande inhoud te informeren.

VvE Beheer Viridis zal haar werkzaamheden, voorzover mogelijk, normaal doorgang laten vinden. Wel zullen wij zo veel mogelijk digitaal onze werkzaamheden voortzetten.
Indien fysieke aanwezigheid gevraagd is, zullen wij de adviezen/maatregelen opvolgen zoals deze door de rijksoverheid bekend zijn gemaakt, voor uw en onze veiligheid.

Dit betekent dat wij klachten van technische aard etc., bij voorkeur digitaal gemeld (via Mijn Viridis of email), in behandeling zullen nemen en naar gelang een extern bedrijf opdracht zullen gaan verstrekken tot verhelpen hiervan. Wij verzoeken u (en uw medebewoners) de door de rijksoverheid aangekondigde maatregelen en adviezen bij een noodzakelijk bezoek van derden op te volgen en te respecteren

Daarnaast zelf, bij verkoudheid/veelvuldig niesen/griepverschijnselen, de gemaakte afspraak met derden vroegtijdig te annuleren.

Met betrekking tot in het voorjaar ingeplande of nog in te plannen Vergadering van Eigenaren (ALV) geldt het volgende (let op: dit is een algemeen bericht, van onderstaande deel kunnen delen/onderdelen of wellicht het gehele deel: deels of niet van toepassing zijn op uw situatie):
– de in de aankomende 3 weken (tot 06 april 2020)  gepland staande Vergaderingen van Eigenaren, welke in een horeca of openbare gelegenheid plaats zou gaan vinden, zullen geannuleerd worden;
– afhankelijk van verlenging van maatregelen, zullen alternatieve data zo spoedig mogelijk na 06 april 2020 , in overleg met het bestuur, ingepland gaan worden;
– rekening gehouden moet worden, dat de Vergadering van Eigenaren in de maanden mei en juni ingepland moeten gaan worden, maar dat dit mede afhankelijk zal zijn van beschikbaarheid horeca/openbare gelegenheid waar vergaderd wordt;
– bovenstaand met in acht neming van de eventuele opvolgende maatregelen welke de rijksoverheid oplegt c.q. uitbreiding van periode huidig opgelegde maatregelen, waardoor rekening gehouden moet worden met een Vergadering van Eigenaren op een later tijdstip of afwikkeling op een andere wijze;
– voorbereidingen van Vergaderingen van Eigenaren, zullen in samenwerking met besturen, commissies en derden, zo veel mogelijk doorgang blijven vinden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat wij dit, mede in verband met de aanbevolen maatregelen, daar waar mogelijk digitaal zullen laten plaatsvinden.

Uw, die van ingeschakelde derden en onze eigen veiligheid, hebben ons genoodzaakt, dit bericht te moeten plaatsen.

Wij vertrouwen u hiermee geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Viridis VvE Beheer

Ron van Bommel/Raymond Damen

Terug naar overzicht