In verband met het Corona virus, zullen wij zo weinig mogelijk fysiek buiten de deur werkzaam zijn c.q. ter plaatse aanwezig zijn de aankomende periode.

Wij zullen deze werkwijze aanhouden, zo lang als de overheid e.e.a. aanbeveelt c.q. oplegt en fysieke aanwezigheid  toestaat. Uiteraard zullen wij altijd de door de overheid opgelegde maatregelen en/of veiligheidsadviezen in acht nemen en opvolgen (bijvoorbeeld voldoende onderlinge afstand bewaren, niet met teveel mensen bij elkaar en geen handen schudden).

 

Technische aard, Klacht-, Planmatig-/Groot Onderhoud:

 • bij noodgevallen, waar nodig c.q. noodzakelijk, zullen wij fysiek aanwezig zijn waarna eventueel nog uit te zetten vervolgacties zouden kunnen volgen;
 • het planmatig/groot onderhoud zullen wij zo veel mogelijk ter plaatse blijven opnemen met derden
 • het ten uitvoer gebrachte planmatig/groot onderhoud zullen wij ter plaatse blijven begeleiden;

 

Bij dagelijkse klachten van technische aard, zal de volgende procedure gehanteerd worden: 

 • aan het ingeschakeld bedrijf wordt doorgegeven dat zij zich aan de door de overheid opgelegde maatregelen dienen te houden inzake het Corona virus (o.a. met betrekking tot minimale afstand en hygiëne);
 • indien werkzaamheden in een woning/appartementsrecht plaats dient te vinden, zal het ingeschakeld bedrijf voorafgaand aan het bezoek een heldere tijdsafspraak maken met de melder, zodat door de melder hier rekening mee gehouden kan worden (o.a. openen voordeur e.d.;
 • indien werkzaamheden binnenshuis/binnen het appartementsrecht plaatsvinden, is het aan de bewoner/gebruiker/eigenaar/aanwezigen om de werknemer van de leverancier minimaal 5 meter rond de werkplaats, vrije werkruimte te gunnen c.q. bij voorkeur in een andere ruimte plaats te nemen ten tijde van uitvoer werkzaamheden. Wij vragen hierbij uitdrukkelijk om uw medewerking.

 

Overleg/Vergaderingen:

 • alle vergaderingen/overleggen met VvE’s zijn inmiddels geannuleerd en/of verplaatst;
 • overleggen met leveranciers met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden/offertes e.d. worden zo veel mogelijk telefonisch en/of digitaal door ons afgewikkeld;
 • overleggen met besturen/eigenaren e.d. vinden zo veel mogelijk telefonisch en/of digitaal plaats;
 • wij zijn een alternatieve planning aan het maken met betrekking tot vergaderingen (onder andere Vergaderingen van Eigenaars) welke wij denken digitaal/schriftelijk te kunnen gaan afwikkelen. Dit is bij VvE’s sterk afhankelijk van hoe het bestuur hier tegenover staat en beschikbaarheid/bereidwilligheid hiertoe binnen de betreffende VvE. Wij zullen de besturen van de VvE’s waarvan wij denken dat dit een goed en geschikt alternatief voor hen is, gaan benaderen. De eerste Vergaderingen staan al op de planning en zijn in voorbereiding;
 • vergaderingen van Eigenaren welke niet digitaal/schriftelijk afgewikkeld kunnen worden, zullen verplaatst worden naar of juni 2020 of na de zomer van 2020 (afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden)

 

Vanwege bovenstaande en de vele telefonische/digitale contacten welke wij momenteel hebben, vragen wij uw begrip. Het kan namelijk heel goed zijn dat u niet direct telefonisch contact kunt krijgen met ons. Spreek in dat geval onze voicemail in en geef daarin kort aan wat uw vraag/melding is en op welk nummer u te bereiken bent.

 

Bedankt voor uw medewerking!

 

Vriendelijke groet,

Viridis VvE Beheer BV
Ron van Bommel/Raymond Damen

Terug naar overzicht