Helaas hebben we het COVID-19 virus nog niet achter ons kunnen laten en staan we momenteel volgens de deskundigen vlak voor een derde golf. Inmiddels zijn we ook al weer enige tijd gekluisterd aan huis door het thuiswerken en de lockdown en ziet het ernaar uit de avondklok verlengd zal gaan worden.

Voor nu is al bekend dat wij geen fysieke ALV’s zullen kunnen organiseren tot en met maart /medio april 2021. Daarnaast is het nog onzeker of er daarna mogelijkheden zullen zijn, laat staan of locaties beschikbaar mogen en zullen zijn.

Wij zullen derhalve de diverse VvE besturen gaan benaderen om in ieder geval de standaard agendapunten, zijnde

  • behandelen/goedkeuren verslag voorgaande ALV;
  • behandeling/goedkeuring jaarcijfers 2020;
  • begroting 2021 (c.q. komend boekjaar);
  • agendapunt zoals overeengekomen met bestuur, bijvoorbeeld een punt tot besluitvorming noodzakelijke uitvoering groot/planmatig onderhoud of anderszins

net als voorgaand jaar: via een digitaal/schriftelijke ALV te gaan be-/afhandelen. Hierdoor voldoet uw VvE dan in ieder geval aan de wettelijke vereisten.

Hoe graag wij allen ook willen, zoals de vooruitzichten nu zijn zal het gewoonweg ook dit voorjaar dus niet mogelijk zijn om bij alle VvE’s fysiek te vergaderen. Ook indien vanaf medio april hier wel mogelijkheden voor zouden zijn, is het gezien de korte periode die ons dan nog rest, onmogelijk om alles tijdig ingepland te krijgen.

Daarnaast zullen wij aan onze eigen veiligheid denken, uiteraard naast die van u. Dit betekent dat wij de maatregelen die opgelegd zijn vanuit de overheid, zullen blijven naleven en onze fysieke contacten zullen blijven beperken tot de hoogst noodzakelijke.
Ook wij zouden dit liever anders zien, net als u naar wij aannemen. Maar we moeten leven met de mogelijkheden die ons gegeven zijn momenteel.

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe en gaan ervan uit dat ons volgende bericht, een bericht zal zijn met een meer positief perspectief op dit vlak.

Vriendelijke groet,
Team Viridis VvE Beheer

Terug naar overzicht