Bestuurlijk beheer

Het (dagelijks) besturen van een vereniging van eigenaars (VvE) kost u veel tijd en energie. Daarnaast vraagt het besturen van vereniging specifieke kennis die is gebonden aan allerlei Wet -en regelgeving. Wij zelf zijn geen bestuurslid, maar ondersteunen, adviseren en faciliteren u als bestuur proactief in uw dagelijkse taken. U krijgt van ons één vaste relatiebeheerder voor al uw vragen en nemen u veel werk uit handen. Kortom profiteert van onze jarenlange ervaring in het bestuurlijk beheer. Hieronder een opsomming van de belangrijkste taken binnen het bestuurlijk beheer.

 

Advisering

 • Het bestuur adviseren over de reglementen van de VvE
 • Het bestuur adviseren omtrent nieuwe wet -en regelgeving op VvE gebied
 • Het opstellen van modelbrieven voor handhaving op reglementen
 • Het aanbieden van overeenkomsten m.b.t. verbouwingsverzoeken
 • Het aanbieden en registeren van gebruikersverklaringen
 • Het informeren van besturen over de dagelijkse VvE taken en verantwoordelijkheden

 

Ledenvergadering

 • Het vervaardigen van conceptagenda
 • Het inhoudelijk afstemmen agendapunten ledenvergadering
 • Het reserveren van vergaderlocatie
 • Het verzenden van de uitnodigingsbrief, volmacht en agenda
 • Het klaarzetten van de digitale vergaderstukken
 • Het opstellen van een presentielijst
 • Het bijwonen van ledenvergadering ter ondersteuning bestuur
 • Het bewaken van de quorum-eis aangaande diverse besluiten
 • Het technisch voorzitten van de ledenvergadering (indien gewenst)
 • Het opstellen van notulen, besluiten- en actiepuntenlijst
 • Het versturen van de notulen naar bestuur en leden
 • Het verwerken van de besluiten
 • Het digitaal archiveren alle bescheiden ledenvergadering
bestuurlijk