Technisch beheer

Goed onderhoud van uw appartementencomplex is van belang voor waarde behoud, woongemak en uitstraling van uw appartement. Daarnaast is het van belang dat er voldoende reserves worden opgebouwd om minimaal technische noodzakelijk onderhoud aan het gebouw uit te voeren. Wij maken onderscheid in de diverse soorten onderhoud, namelijk: dagelijks-, contract-, planmatig-en meerjaren onderhoud. Voor het volledige technisch beheer kunt u vertrouwen op de expertise van onze bouwkundige en installatietechnische beheerders. Hieronder een opsomming van de belangrijkste taken binnen het technisch beheer.

 

Dagelijks -en contractonderhoud

 • Het registeren van de voorkeursleveranciers van de VvE
 • Het beschikbaar stellen van 24/7 telefoonnummer voor calamiteiten
 • Het melden van reparatieverzoeken en schades via telefoon, e-mail en mijnviridis.nl
 • Het aannemen en registeren van reparatieverzoeken en schades
 • Het uitzetten van reparatieverzoeken aan de voorkeursleveranciers of contractpartijen
 • Het onderhouden van contact met technische commissie of bestuur
 • Het controleren van facturen dagelijks- of contractonderhoud conform de afspraken
 • Het onderzoeken van langdurige of ingewikkelde reparatieverzoeken op locatie
 • Het steekproefsgewijs controleren op uitgevoerde reparatieverzoeken of contractonderhoud
 • Het opvragen, opzeggen en afsluiten van nieuwe contracten
 • Het reparatieklachten vertalen in planmatig onderhoudswerkzaamheden

 

Planmatig onderhoud

 • Het behandelen van adviesaanvragen voor het planmatig onderhoud
 • Het overleggen of informeren van technische commissie of bestuur
 • Het selecteren van geschikte bedrijven voor groot onderhoud
 • Het opstellen van aanbestedingsstukken voor gelijke uitvraag van offertes
 • Het aanbesteden van groot onderhoud conform aanbestedingsbeleid
 • Het opstellen van prijsvergelijk en gunningsadvies voor opdracht
 • Het informeren van eigenaren en gebruikers over groot onderhoud
 • Het houden van toezicht op de uitvoering van groot onderhoud
 • Het begeleiden van de oplevering van groot onderhoud

 

MeerJaren OnderhoudsBegroting (MJOB)

 • Het overnemen van de bestaande MJOB in eigen format
 • Het jaarlijks indexeren en administratief bijwerken van de MJOB
 • Het aanbrengen van de juiste kostenverdeelsleutels binnen de MJOB
 • Het verwerken van adviesaanvragen planmatig onderhoud in MJOB
 • Het benutten van kans voor verduurzaming en verbetering op natuurlijke momenten
 • Het toevoegen van gewenste extra werkzaamheden MJOB
 • Het opstellen van een liquiditeitsberekening van de jaarlijkse onderhoudsdotatie reserves
 • Het verzorgen van een nieuwe MJOB
tehnisch