VvE opstalverzekering

Taxatie herbouwwaarde
Om het te verzekeren bedrag te bepalen voor de opstalverzekering, moet de herbouwwaarde bekend zijn. Hiermee beschermd de VvE zichzelf ook tegen onderverzekeren. Onder verzekerd zijn, betekent dat het gebouw voor een te lage waarde verzekerd is, en de VvE onvoldoende uitgekeerd krijgt om het gebouw te kunnen herbouwen. De taxatie heeft een geldigheidsduur. Meestal eenmaal per zes jaar, of bij een wijziging van het gebouw, wordt het gebouw opnieuw getaxeerd.

Meerwaarde opstalverzekering
Onder de opstalverzekering is gedekt wat tot het ‘kale’ gebouw behoort. Voor een aantal zaken die ‘aard en nagelvast’ met het gebouw verbonden zijn, zal de verzekering ook een bedrag uitkeren. Bijvoorbeeld voor de keuken en badkamer. De verzekering vergoedt uitsluitend de standaard, de ‘meerwaarde’ van een luxere keuken, badkamer of vloer is niet verzekerd! Er zijn twee mogelijkheden om hierin te voorzien: de VvE kiest voor een meerwaardeopstalverzekering (meestal is de extra premie minimaal) of eigenaars sluiten zelf een aanvullende verzekering af.

Inboedelverzekering
Onder de inboedel worden roerende zaken verstaan die in de woning aanwezig zijn. Te denken aan onder meer meubilair, kleding, snuisterijen, sieraden, witgoed, elektronica en huisraad. Iedere eigenaar heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich te verzekeren voor schade aan de inboedel middels een inboedelverzekering.