VvE Servicekosten

Op de algemene leden vergadering willen eigenaren voor ze de begroting goedkeuren weten wat deze voor de individuele VvE-bijdrage zal betekenen. Op basis van de begroting berekent het bestuur daarom de VvE bijdrage (ook wel servicebijdragen of servicekosten genoemd) van elk lid, meestal het maandbedrag. Bij het vaststellen van de bijdrage raadpleegt het bestuur de splitsingsakte voor de verdeelsleutels (breukdelen) en de eventuele afwijkingen daarop. Deze bepalen hoeveel elk appartementsrecht moet bijdragen. De VvE-bijdrage betreft altijd een voorschot, de werkelijk bijdrage is pas na afloop van het jaar definitief bekend.
Als de begroting en de VvE-bijdragen in de algemene leden vergadering zijn vastgesteld dan vinden er eventueel nog bestuursactiviteiten plaats:

  • Soms wordt de begroting in de algemene leden vergadering iets gewijzigd. Dat betekent dat de begroting en de VvE-bijdragen daarop moeten worden aangepast.
  • De algemene leden vergadering vindt niet op 1 januari plaats, maar later in het jaar. Tot aan de algemene leden vergadering werd nog de bijdrage van het voorgaande jaar betaald. Als de VvE bijdrage wijzigt gedurende het jaar dan moet het verschil over de voorgaande maanden nog worden afgerekend.
  • Het bestuur beantwoordt de vragen die leden mogelijk nog over de bijdrage hebben.